JEH Svets & Montage

Västmanlands län

Information

JEH Svets & Montage hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där JEH Svets & Montage finns. I Sala så finns det många olika Enskild firma och i Västmanlands län så finns det ännu fler Enskild firma. JEH Svets & Montage tillhör verksamheterstypen Enskild firma och verksamheten har F-skatt vilket JEH Svets & Montage har haft sedan 1999-01-01. JEH Svets & Montage har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till JEH Svets & Montage så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0224-19109.

Sala arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

JEH Svets & Montage har idag 630312-XXXX som sitt organisationummer.

är den som för stunden ansvarar för JEH Svets & Montage

Metallegoarbeten såsom borrning, svarvning, svetsning samt transporter. Försäljning av reservdelar till personbilar samt tunga fordon, såsom glödlampor, billysen, reflexer, tändstift, bilstolar, bälten, backkameror, värmeelement samt därmed förenlig verksamhet. Försäljning av verktyg såsom handverktyg, luftmaskiner och mutterdragare samt därmed förenlig verksamhet.

I JEH Svets & Montage så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hedlund, Jan Erik som är född 1963 och har titeln Innehavare av enskild firma, .