Bostadsrättsföreningen Marieberg

Västmanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Marieberg vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Sala så är Bostadsrättsföreningen Marieberg ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Sala arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Sala och i Västmanlands län. Redan 1983-12-14 så skapades Bostadsrättsföreningen Marieberg och bolaget är har ej F-skattsedel.

716412-2231 är organisationsnummret för bolaget som finns i Sala.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Marieberg och det finns många bolag som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Marieberg så går det att nå dem via telefon på 018-184100 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Marieberg är Fernqvist, Nils Erik Bo som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Anna Louise Elisabeth som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Lingblom, Erik Sören som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmqvist, Birgit Marianne som är född 1933 och har titeln Suppleant, Pettersson, Anna Helena som är född 1975 och har titeln Suppleant, .