Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Sala och Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många företag där och Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1988-08-12. Det finns flera olika företag i Västmanlands län som är ett stort län. Sala där företaget finns i jobbar för att företag som Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening ska trivas.

Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Sala så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. marknadsföra de tjänster medlemmarna kan utföra utanför deras lantbruk på för dem tillgänglig tid och med användande av jordbruksdriften tillhöriga maskiner, redskap och verktyg, 2. förmedla uppdrag om utförande av tjänster som avses enli t punkt 1 till medlemmarna,3. bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 1988-01-01.

Idag är Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening och det finns flera företag som är det idag i Sala.

Vill man komma i kontakt med Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 070-4555764.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Jan-Erik Bergström och Lars Vangsbom, var för sig..

De som är på något sätt har med Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening är Bergström, Jan-Erik Valdemar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Utter Vangbo, Ingrid Anette som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Vangbo, Lars Gunnar som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Wistrand, Kjell Åke som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Västerfärnebo Farmartjänst ekonomisk förening har 716412-5614 som sitt organisationsnummer.