Skapande Händer ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Sala och Skapande Händer ekonomisk förening är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Skapande Händer ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Skapande Händer ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Skapande Händer ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1994-02-07. Det finns flera olika verksamheter i Västmanlands län som är ett stort län. Sala där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Skapande Händer ekonomisk förening ska trivas.

I Sala så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att utveckla medlemmarnas intressen vad gäller skapande verksamhet och idéer inom området konsthantverk. Stödja ekonomiska intressen genom att avsätta medlemmarnas produkter inom verksamhetsområdet konsthantverk.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Skapande Händer ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01.

Idag är Skapande Händer ekonomisk förening och det finns flera verksamheter som är det idag i Sala.

Vill man komma i kontakt med Skapande Händer ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Helena Eriksson och Margau Wohlfart Lejdström, var för sig..

De som är på något sätt har med Skapande Händer ekonomisk förening är Eriksson, Eva Helena som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjortman Bäckman, Lena Maria som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Wohlfart Lejdström, Inger B Margau som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Salmi, Maria Katarina som är född 1971 och har titeln Suppleant, Sund Andersson, Berit Inger Kristina som är född 1940 och har titeln Suppleant, .

Skapande Händer ekonomisk förening har 716454-7619 som sitt organisationsnummer.