Rensmur Aktivitetsgård ek. för.

Västmanlands län

Information

I Sala finns det ett Ekonomisk förening som heter Rensmur Aktivitetsgård ek. för.. Det finns flera verksamheter som liknar Rensmur Aktivitetsgård ek. för. i Västmanlands län. Sala är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Rensmur Aktivitetsgård ek. för. är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2001-06-11 och det finns flera verksamheter som är det i Västmanlands län.

Sedan 2001-03-27 så har Rensmur Aktivitetsgård ek. för. varit registrerat och sedan 2001-06-11 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Rensmur Aktivitetsgård ek. för. och det finns fler verksamheter som är det i Sala.

Vill man komma i kontakt med Rensmur Aktivitetsgård ek. för. så kan man gör det genom att posta ett brev till Carl Fribergs g. 5 A, 733 35, Sala. Vi ni istället prata med Rensmur Aktivitetsgård ek. för. så kan ni göra det på 0224-18539.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: - på gården rensmur 2:3 i sala kommun bedriva lantbruk - bedriva turism och lägerverksamhet - driva gårdsbutik - anordna kurser' utbildning inom habilitering' hantverk - verkstad för snickeri, smide, keramik, ull- och skinnhantering - caféverksamhet

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Linde, Kerstin Margareta som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnblom, Ann Carina Margareta som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnblom, Annelie Carina Terese som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Anna Törnblom och Kers= tin Linde var för sig. .

Rensmur Aktivitetsgård ek. för. har 769606-9157 som sitt organisationsnummer.