Euro Connect Consulting (ECC) Ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

I Sala finns det ett Ekonomisk förening som heter Euro Connect Consulting (ECC) Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Euro Connect Consulting (ECC) Ekonomisk förening i Västmanlands län. Sala är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Euro Connect Consulting (ECC) Ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2001-09-03 och det finns flera verksamheter som är det i Västmanlands län.

Sedan 2001-08-21 så har Euro Connect Consulting (ECC) Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 2001-09-03 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Euro Connect Consulting (ECC) Ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Sala.

Vill man komma i kontakt med Euro Connect Consulting (ECC) Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Skrivarens v. 32, 665 35, Kil. Vi ni istället prata med Euro Connect Consulting (ECC) Ekonomisk förening så kan ni göra det på 08-7922110.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: * att tillhandahålla goda möjligheter till utbyte av intern information genom projektbank, intranet och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna, * att tillhandahålla internutbildning, * gemensam profilering och marknadsföring av föreningen, * service till medlemmarna i form av gemensamt domännamn med e-postadresser och hemsida, * att medlemmarna verkar enligt god affärssed.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Junghage, Karin Margareta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundkvist, Elisabeth Linnéa som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Wågdal, Kaj Rune som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Euro Connect Consulting (ECC) Ekonomisk förening har 769607-4298 som sitt organisationsnummer.