Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Sala och Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många företag där och Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening är att Bolaget är inaktivt.

Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 2003-04-23. Det finns flera olika företag i Västmanlands län som är ett stort län. Sala där företaget finns i jobbar för att företag som Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening ska trivas.

I Sala så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningens ändamål är att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen, detta kan ske genom: att idka dagligvaruhandel, att försälja drivmedel, att tillhandahålla samhällsservice och annan service som gynnar bygdens invånare, där medlemmarna deltar som konsumenter av varor och tjänster.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening inte är momsregistrerat.

Idag är Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening och det finns flera företag som är det idag i Sala.

Vill man komma i kontakt med Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0224-22060.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Karlsson, Carl Olov.

De som är på något sätt har med Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening är Allard Sundblad, Birgitta Elisabet som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Carl Olov som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Kureborn, Siv Anna Margareta som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Barbro Charlotta som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening har 769609-5566 som sitt organisationsnummer.