Bostadsrättsföreningen Bråstagården

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sala och Bostadsrättsföreningen Bråstagården är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Bråstagården är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Bråstagården är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Bråstagården är ett Bostadsrättsförening och skapades 1945-09-10. Det finns flera olika bolag i Västmanlands län som är ett stort län. Sala där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Bråstagården ska trivas.

I Sala så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Bråstagården inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Bråstagården och det finns flera bolag som är det idag i Sala.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Bråstagården så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Levin, Siv Christina -Ragnarsson, Björn Anders.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Bråstagården är Andersson, Tomas Mikael som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Elin Kerstin Charlotta som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Kojanova, Irina Yuryevna som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Levin, Siv Christina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Ragnarsson, Björn Anders som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Boström, Jenny Annelie Sofi som är född 1984 och har titeln SuppleantCarstensen, Nils Gustaf som är född 1932 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Bråstagården har 779500-0244 som sitt organisationsnummer.