Broddbo-ortens Byggnadsförening u.p.a.

Västmanlands län

Information

Broddbo-ortens Byggnadsförening u.p.a. är ett företag som finns i Sala. I Broddbo-ortens Byggnadsförening u.p.a. finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Allan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Stanley som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsgren, Erik som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Signe som är född 1920 och har titeln Ordinarie ledamot, Werner, Gösta som är född 1921 och har titeln Ordinarie ledamot, Hall, Åke som är född 1939 och har titeln SuppleantNilsson, Bengt som är född 1943 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Broddbo-ortens Byggnadsförening u.p.a. så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Broddbo-ortens Byggnadsförening u.p.a. på telefon 0224-50055.

Att inom Sala stad uppföra en byggnad, avsedd till samlingslokal. I byggnaden kommer att inrymmas en badanläggning och kommer föreningen därstädes att bedriva badhusrörelse samt befrämja ett allmänt och flitigt användande av bad.

Idag är Broddbo-ortens Byggnadsförening u.p.a. av bolagstypen Ekonomisk förening.

Broddbo-ortens Byggnadsförening u.p.a. är ett av många företag som finns i Västmanlands län och Sala arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Broddbo-ortens Byggnadsförening u.p.a. innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2008-06-19 och Broddbo-ortens Byggnadsförening u.p.a. är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Broddbo-ortens Byggnadsförening u.p.a. så är det följande:
; Allan Andersson, Stanley Andersson och Gösta Werner var för sig.

Broddbo-ortens Byggnadsförening u.p.a. har 779500-0319 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är inaktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är inaktivt i Västmanlands län.