HSB Bostadsrättsförening Borgmästaren i Sala

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Borgmästaren i Sala hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Borgmästaren i Sala finns. I Sala så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Borgmästaren i Sala tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Borgmästaren i Sala har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Borgmästaren i Sala så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Sala arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Borgmästaren i Sala har idag 779500-0616 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bleckert, Gun Inger -Hedlund, Ulf Peter -Mejstedt, Göran Lars -Runerås, Pia Monica Alice är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Borgmästaren i Sala

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Borgmästaren i Sala så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bleckert, Gun Inger som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Ulf Peter som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Mejstedt, Göran Lars som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Runerås, Pia Monica Alice som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Wennerborg, Kjell som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjulström, Susanne Ingeborg C som är född 1959 och har titeln SuppleantKinnunen, Mauri Olavi som är född 1967 och har titeln Suppleant, .