HSB Bostadsrättsförening Hyttmästaren i Sala

Västmanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Hyttmästaren i Sala vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Sala så är HSB Bostadsrättsförening Hyttmästaren i Sala en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Sala arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Sala och i Västmanlands län. Redan 1960-01-13 så skapades HSB Bostadsrättsförening Hyttmästaren i Sala och verksamheten är har ej F-skattsedel.

HSB Bostadsrättsförening Hyttmästaren i Sala är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1998-01-01

779500-0673 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Sala.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Hyttmästaren i Sala och det finns många verksamheter som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Hyttmästaren i Sala så går det att nå dem via telefon på 021-154200 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Inge Ahlin, Leif Andersson, Anette Ferngren och Sayme Westlund, två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Hyttmästaren i Sala är Ahlin, Inge Roland som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Leif Ingvar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Ferngren, Annette Margareta som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Vikmans, Karin Birgitta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Westlund, Ebba Sayme Katrine som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Bertilsson, Arne Bertil som är född 1944 och har titeln SuppleantHjulström, Susanne Ingeborg C som är född 1959 och har titeln Suppleant, .