Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sala och Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9 är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många företag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1964-11-12. Det finns flera olika företag i Västmanlands län som är ett stort län. Sala där företaget finns i jobbar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9 ska trivas.

I Sala så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9 och det finns flera företag som är det idag i Sala.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 021-103200.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9 är Hedström, Bo Eskil som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Norström, Nils Roger som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Marie Emelie som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Dick Sven som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Erik Gunnar Henry som är född 1932 och har titeln Suppleant, Klint, Jan-Peter Erik som är född 1946 och har titeln SuppleantVester, Karl Benny som är född 1964 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9 har 779500-1127 som sitt organisationsnummer.