Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4

Västmanlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4 är en verksamhet som finns i Sala. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bengtsson, Göte Gunnar som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Dovander, Anita Margareta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Gran, Bengt Ivar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Eivor Sylvia som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordin, Gunnel Elisabet som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Norström, Nils Roger som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotBengtsson, Ulla Kristina som är född 1943 och har titeln Suppleant, Klint, Jan-Peter Erik som är född 1946 och har titeln Suppleant, Lindbom, Märta Sofia som är född 1925 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4 på telefon 021-103200.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4 är ett av många verksamheter som finns i Västmanlands län och Sala arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4 är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2004-01-08.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4 har 779500-1135 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.