Sala Nya Folketshus Förening UPA

Västmanlands län

Information

Sala Nya Folketshus Förening UPA är ett av många företag som finns i Sala. Det är nämligen den kommunen som Sala Nya Folketshus Förening UPA finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Sala Nya Folketshus Förening UPA som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1932-11-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Borgmästareg. 1, 733 30, Sala. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Sala Nya Folketshus Förening UPA så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0224-10251.

Sala arbetar för att företag som Sala Nya Folketshus Förening UPA ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Sala Nya Folketshus Förening UPA. Det finns flera företag i Västmanlands län.

Att inom av föreningen inköpt eller förhyrd fastighet, bereda lämpliga samlingslokaler till föreningens medlemmar, ävenså affärs-, expeditions- och bostadlokaler.

Firmatecknare för Sala Nya Folketshus Förening UPA är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Oskarsson, Lars Evert -Sjöberg, Karl Sören -Östlund, Karl Artur Lennart.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Sala Nya Folketshus Förening UPA och det är följande personer, Ekebom, Alf Ingemar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Kihlström, Bo Ture som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Oskarsson, Lars Evert som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Karl Sören som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Östlund, Karl Artur Lennart som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Harry Erik Edvin som är född 1925 och har titeln Suppleant.Hedvall, Stig Åke som är född 1937 och har titeln Suppleant, Wallin, Karin Sylvia som är född 1938 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Sala Nya Folketshus Förening UPA är 779500-1218.