Hägg & Co Handelsbolag

Västmanlands län

Information

Hägg & Co Handelsbolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Hägg & Co Handelsbolag finns. I Sala så finns det många olika Handelsbolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Handelsbolag. Hägg & Co Handelsbolag tillhör bolagstypen Handelsbolag och företaget har F-skatt vilket Hägg & Co Handelsbolag har haft sedan 1994-01-01. Hägg & Co Handelsbolag har funnits sedan och 1981-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Hägg & Co Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Väsby 6227, 733 93, Sala men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0224-21206.

Sala arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Hägg & Co Handelsbolag har idag 916461-7392 som sitt organisationummer.

; Bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för Hägg & Co Handelsbolag

Byggnadsarbeten samt snickeriarbeten och uthyrning av maskiner.

I Hägg & Co Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hägg, GUN Ingegerd som är född 1949 och har titeln Bolagsman, Hägg, JAN Olov Oskar som är född 1946 och har titeln Bolagsman, .