Åkerfeldts Handelsbolag

Västmanlands län

Information

Åkerfeldts Handelsbolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Åkerfeldts Handelsbolag finns. I Sala så finns det många olika Handelsbolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Handelsbolag. Åkerfeldts Handelsbolag tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har F-skatt vilket Åkerfeldts Handelsbolag har haft sedan 2000-02-29. Åkerfeldts Handelsbolag har funnits sedan och 1984-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Åkerfeldts Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Forneby 143, 733 99, Möklinta men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Sala arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Åkerfeldts Handelsbolag har idag 916462-5809 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för Åkerfeldts Handelsbolag

Jordbruk, skogsbruk, djurproduktion.

I Åkerfeldts Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Åkerfeldt, Bo Urban som är född 1963 och har titeln Bolagsman, Åkerfeldt, Bo Örjan som är född 1967 och har titeln Bolagsman, .