Rosenbergs Gård Handelsbolag

Västmanlands län

Information

Rosenbergs Gård Handelsbolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Rosenbergs Gård Handelsbolag finns. I Sala så finns det många olika Handelsbolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Handelsbolag. Rosenbergs Gård Handelsbolag tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har F-skatt vilket Rosenbergs Gård Handelsbolag har haft sedan 2005-12-15. Rosenbergs Gård Handelsbolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Rosenbergs Gård Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Västanbäck 115, 733 96, Sala men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0224-25090.

Sala arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Rosenbergs Gård Handelsbolag har idag 969715-0457 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för Rosenbergs Gård Handelsbolag

HVB, hem för vård och boende för flickor i åldern 12-18 år.

I Rosenbergs Gård Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eriksson, Anna Louise Margareta som är född 1963 och har titeln Bolagsman, Eriksson, Arne Göran Edvard som är född 1956 och har titeln Bolagsman, .