Sala Redovisningstjänst, Företags- och Lantbruksbokföring

Västmanlands län

Information

Sala Redovisningstjänst, Företags- och Lantbruksbokföring hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Sala Redovisningstjänst, Företags- och Lantbruksbokföring finns. I Sala så finns det många olika Enskild firma och i Västmanlands län så finns det ännu fler Enskild firma. Sala Redovisningstjänst, Företags- och Lantbruksbokföring tillhör verksamheterstypen Enskild firma och verksamheten har F-skatt vilket Sala Redovisningstjänst, Företags- och Lantbruksbokföring har haft sedan 2006-01-19. Sala Redovisningstjänst, Företags- och Lantbruksbokföring har funnits sedan och 2006-01-19 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Sala Redovisningstjänst, Företags- och Lantbruksbokföring så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0224-16090.

Sala arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Sala Redovisningstjänst, Företags- och Lantbruksbokföring har idag 490612-XXXX som sitt organisationummer.

är den som för stunden ansvarar för Sala Redovisningstjänst, Företags- och Lantbruksbokföring

Bokföring, bokslut, deklarationer samt ekonomisk rådgivning.

I Sala Redovisningstjänst, Företags- och Lantbruksbokföring så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Kent Lars Gunnar som är född 1949 och har titeln Innehavare av enskild firma, .