Ingress Media AB

Västmanlands län

Information

Ingress Media AB hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Ingress Media AB finns. I Sala så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Ingress Media AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Ingress Media AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Ingress Media AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0224-56100.

Sala arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Ingress Media AB Privat, ej börsnoterat.

Ingress Media AB har idag 556005-8603 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Larsson, Bengt Olof -Lundberg, Mats Göran -Wilson, Per Anders Thomas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Ingress Media AB

Bolaget skall idka tidningsrörelse som verkar för en liberal samhällsutveckling, präglad av politisk demokrati och västerländsk kulturuppfattning och driva därmed förenlig industriell och kommersiell rörelse samt att äga och förvalta fast och lös egendom.

I Ingress Media AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Larsson, Bengt Olof som är född 1956 och har titeln VD, Larsson, Bengt Olof som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilson, Per Anders Thomas som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Brage, Anders Gustav som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Lax, Iris Margareta som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Lundberg, Mats Göran som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Kjell Ove som är född 1952 och har titeln Suppleant, Modigh, Per Erik som är född 1954 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Olsson, Lars Erik som är född 1946 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantOlsson Svärdström, Birgitta Helen som är född 1962 och har titeln RevisorJarkvist, Ulf Håkan som är född 1952 och har titeln RevisorssuppleantPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.