Å. Karlsson Spools Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Bolaget skall idka mekanisk verkstadsrörelse, bedriva handel med industrimaskiner, samt förvalta fast egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Å. Karlsson Spools Aktiebolag vars verksamheterstyp är Aktiebolag.

I Sala så är Å. Karlsson Spools Aktiebolag en av många verksamheter vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Sala arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Sala och i Västmanlands län. Redan 1955-06-29 så skapades Å. Karlsson Spools Aktiebolag och verksamheten är har F-skattsedel Å. Karlsson Spools Aktiebolag har haft det sedan 1994-01-01.

Å. Karlsson Spools Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1980-01-01

556061-6483 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Sala.

Just nu är Å. Karlsson Spools Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många verksamheter som är Privat, ej börsnoterat i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med Å. Karlsson Spools Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 0224-37010 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Grimaldi, Salvatore Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Å. Karlsson Spools Aktiebolag är Bernhardsson, Johan Ludvig Olof som är född 1968 och har titeln Extern VD, Grimaldi, Salvatore som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Suojanen, Arto Petteri som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Örtegren, Jan Arvid Fredrik som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Grimaldi, Tony Erik Saverio som är född 1966 och har titeln Suppleant, Jansson, Carl Gustaf Raoul som är född 1977 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantKjellström, Lars Sven Ivar som är född 1948 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .