Sala Bly Fastigheter AB

Västmanlands län

Information

Sala Bly Fastigheter AB är ett av många verksamheter som finns i Sala. Det är nämligen den kommunen som Sala Bly Fastigheter AB finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Sala Bly Fastigheter AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Sala Bly Fastigheter AB som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1959-09-23. Men sedan 1980-01-01 så har Sala Bly Fastigheter AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Energig. 1, 733 39, Sala. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Sala Bly Fastigheter AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0224-13080.

Sala arbetar för att verksamheter som Sala Bly Fastigheter AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Sala Bly Fastigheter AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västmanlands län.

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Sala Bly Fastigheter AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Sala Bly Fastigheter AB och det är följande personer, Grufman, Björn Nils David som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Roland Henning som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Thomaeus, Ragnar Bengt Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiklund, Sten Yngve som är född 1945 och har titeln Revisor, Yngve Wiklund Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Sala Bly Fastigheter AB är 556069-6113.