Sala Svets- & Mekaniska Verkstadsaktiebolag

Västmanlands län

Information

Sala Svets- & Mekaniska Verkstadsaktiebolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Sala Svets- & Mekaniska Verkstadsaktiebolag finns. I Sala så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sala Svets- & Mekaniska Verkstadsaktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Sala Svets- & Mekaniska Verkstadsaktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Sala Svets- & Mekaniska Verkstadsaktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Sala Svets- & Mekaniska Verkstadsaktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Fabriksg. 20, 733 39, Sala men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0224-12830.

Sala arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Sala Svets- & Mekaniska Verkstadsaktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Sala Svets- & Mekaniska Verkstadsaktiebolag har idag 556085-3698 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Mejstedt, Anders Mikael -Mejstedt, Mats Roger är den som för stunden ansvarar för Sala Svets- & Mekaniska Verkstadsaktiebolag

Bolaget skall bedriva metallvarutillverkning samt därmed förenlig verksamhet.

I Sala Svets- & Mekaniska Verkstadsaktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Mejstedt, Anders Mikael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Mejstedt, Mats Roger som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Mejstedt, Eva Charlotta Elisabeth som är född 1964 och har titeln Suppleant, Mejstedt, Karin Ann-Marie Birgitta som är född 1952 och har titeln Suppleant, Häljesgård, Hans Lennart som är född 1950 och har titeln Revisor, Häljesgård Revision AB som är född och har titeln Revisor.