Sala Industrifastigheter Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Sala Industrifastigheter Aktiebolag är ett företag som finns i Sala. I Sala Industrifastigheter Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Holmér, Dick Bengt Erik som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Lindbom, Karl-Erik som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfgren, Carl Jimmie Jacob som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Maila Kaarina som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Karl Sören som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson Laakso, Monica Lilly E som är född 1947 och har titeln SuppleantRoyen Linton, Sverre Knut Folke som är född 1987 och har titeln Suppleant, Vigelsbo, Johan Anders Daniel som är född 1975 och har titeln Suppleant, Rabb, Anders Lars Göran som är född 1973 och har titeln RevisorSöderman, Nils Johan Peter som är född 1964 och har titeln RevisorssuppleantNilsson, Kerstin Elisabeth som är född 1946 och har titeln LekmannarevisorSelling, Ingrid Agneta som är född 1947 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Sala Industrifastigheter Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Sala Industrifastigheter Aktiebolag på telefon 0224-55000.

Bolaget skall förvärva, bygga och förvalta industri- och hantverksfastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har till ändamål med verksamheten att främja nyföretagande och näringsliv i Sala kommun genom att tillhandahålla hantverks- och industrilokaler.

Idag är Sala Industrifastigheter Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Sala Industrifastigheter Aktiebolag är ett av många företag som finns i Västmanlands län och Sala arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Sala Industrifastigheter Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Sala Industrifastigheter Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1985-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Sala Industrifastigheter Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Holmér, Dick Bengt Erik -Löfgren, Carl Jimmie Jacob eller en av dem i förening med en av -Lindbom, Karl-Erik -Pettersson, Maila Kaarina -Sjöberg, Karl Sören

Sala Industrifastigheter Aktiebolag har 556092-3475 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.