Silves i Sala Aktiebolag (Ekenbergs Eftr)

Västmanlands län

Information

Silves i Sala Aktiebolag (Ekenbergs Eftr) hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Silves i Sala Aktiebolag (Ekenbergs Eftr) finns. I Sala så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Silves i Sala Aktiebolag (Ekenbergs Eftr) tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Silves i Sala Aktiebolag (Ekenbergs Eftr) har haft sedan 1994-01-01. Silves i Sala Aktiebolag (Ekenbergs Eftr) har funnits sedan och 1985-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Silves i Sala Aktiebolag (Ekenbergs Eftr) så kan ni göra det genom att skicka er post till Rådmansg. 11, 733 30, Sala men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0224-16791.

Sala arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Silves i Sala Aktiebolag (Ekenbergs Eftr) Privat, ej börsnoterat.

Silves i Sala Aktiebolag (Ekenbergs Eftr) har idag 556248-7321 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Silves i Sala Aktiebolag (Ekenbergs Eftr)

Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av konfektion och kosmetika och därmed förenlig verksamhet.

I Silves i Sala Aktiebolag (Ekenbergs Eftr) så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Byström, Lisbet Linnéa som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Per Svante som är född 1942 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars Ove som är född 1957 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .