Rothweiler Data Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Sala och Rothweiler Data Aktiebolag är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många företag där och Rothweiler Data Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Rothweiler Data Aktiebolag är att Bolaget är inaktivt.

Rothweiler Data Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1985-02-05. Det finns flera olika företag i Västmanlands län som är ett stort län. Sala där företaget finns i jobbar för att företag som Rothweiler Data Aktiebolag ska trivas.

I Sala så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall bedriva teknisk programmering, framtagning och försäljning av program för tekniska beräkningar, köp och försäljning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Rothweiler Data Aktiebolag inte är momsregistrerat.

Idag är Rothweiler Data Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera företag som är det idag i Sala.

Vill man komma i kontakt med Rothweiler Data Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0224-22216.

Firman tecknas var för sig av -Borgs, Anders Viktor -Dahle, Inger Margareta -Rosén, Knut Olof Mikael.

De som är på något sätt har med Rothweiler Data Aktiebolag är Borgs, Anders Viktor som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Dahle, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Rosén, Knut Olof Mikael som är född 1955 och har titeln Likvidator, Vestlund, Anders Stefan som är född 1953 och har titeln Revisor, Lindebergs Grant Thornton AB som är född och har titeln Revisor, .

Rothweiler Data Aktiebolag har 556251-7176 som sitt organisationsnummer.