Sala Montagekonsult Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Sala Montagekonsult Aktiebolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Sala Montagekonsult Aktiebolag finns. I Sala så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sala Montagekonsult Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Sala Montagekonsult Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Sala Montagekonsult Aktiebolag har funnits sedan och 1986-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Sala Montagekonsult Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Florag. 17, 733 37, Sala men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0224-18648.

Sala arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Sala Montagekonsult Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Sala Montagekonsult Aktiebolag har idag 556274-2121 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Sala Montagekonsult Aktiebolag

Bolaget skall driva industrimontage- och svetsningsarbeten, försäljning av rehabiliteringshjälpmedel samt därmed förenlig verksamhet.

I Sala Montagekonsult Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Horvath, Antal som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Horvath, Henrich Stefan som är född 1966 och har titeln Suppleant, Sahlander, Anny Kristina som är född 1948 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .