Videostället Eriksson & Aneheim Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Videostället Eriksson & Aneheim Aktiebolag är ett av många företag som finns i Sala. Det är nämligen den kommunen som Videostället Eriksson & Aneheim Aktiebolag finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Videostället Eriksson & Aneheim Aktiebolag som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1988-07-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Myrbyv. 5, 745 71, Enköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Videostället Eriksson & Aneheim Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0171-446157.

Sala arbetar för att företag som Videostället Eriksson & Aneheim Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Videostället Eriksson & Aneheim Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västmanlands län.

Bolaget skall bedriva uthyrning och försäljning av videofilmer och videomaterial och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Videostället Eriksson & Aneheim Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Videostället Eriksson & Aneheim Aktiebolag och det är följande personer, Eriksson, Maud Elisabeth som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Aneheim, Thord Christer som är född 1949 och har titeln Suppleant, Pettersson, Erik Jonas som är född 1971 och har titeln Revisor, Klint, Sonja Birgitta som är född 1946 och har titeln Revisorssuppleant, Jonas Pettersson Revision AB som är född och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Videostället Eriksson & Aneheim Aktiebolag är 556328-6839.