Utfarten Förvaltningsaktiebolag

Västmanlands län

Information

I Sala finns det ett Aktiebolag som heter Utfarten Förvaltningsaktiebolag. Det finns flera företag som liknar Utfarten Förvaltningsaktiebolag i Västmanlands län. Sala är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Utfarten Förvaltningsaktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västmanlands län.

Sedan 1988-10-05 så har Utfarten Förvaltningsaktiebolag varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Utfarten Förvaltningsaktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Sala.

Vill man komma i kontakt med Utfarten Förvaltningsaktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Fridhemsg. 35, 733 39, Sala. Vi ni istället prata med Utfarten Förvaltningsaktiebolag så kan ni göra det på 0224-77162.

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Öst, Jan Rolf som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Erixon, Ingegerd Christina som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Inga-Lill Margareta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Öst, Inger Kristina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Öst, Ulf Roland Wilhelm som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kent Olof som är född 1945 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Erixon, Ingegerd Christina -Johansson, Inga-Lill Margareta -Öst, Jan Rolf -Öst, Ulf Roland Wilhelm .

Utfarten Förvaltningsaktiebolag har 556335-5956 som sitt organisationsnummer.