Salabostäder Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Salabostäder Aktiebolag är ett bolag som finns i Sala. I Salabostäder Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Holmqvist, Ulf Ivar som är född 1959 och har titeln Extern VD, Eriksson, Bo Lennart som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eljansbo, Hans Åke som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Ibohm, Inger Wiktoria som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Åke Anders Georg som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Kihlström, Bo Ture som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotPettersson, Maila Kaarina som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Sköllermark, Sven Olof som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Viklund, Sven Erik som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotVindal Jansson, Kerstin Louice som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotAli, Susan Sultane som är född 1969 och har titeln SuppleantEkebom, Alf Ingemar som är född 1948 och har titeln SuppleantEriksson, Gustaf Edvin som är född 1983 och har titeln SuppleantForsberg, Dick Rune som är född 1951 och har titeln SuppleantPalfelt, Per Owe som är född 1961 och har titeln SuppleantPalm, Per Olof som är född 1947 och har titeln SuppleantTemur, Alaittin som är född 1965 och har titeln SuppleantVigelsbo, Johan Anders Daniel som är född 1975 och har titeln SuppleantVilén, Kjell Emanuel som är född 1940 och har titeln SuppleantSöderman, Nils Johan Peter som är född 1964 och har titeln RevisorTingström, Carl Johan som är född 1973 och har titeln RevisorssuppleantAndersson, Glenn Gunnar som är född 1948 och har titeln LekmannarevisorNygård, Per Tage Ingemar som är född 1937 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Salabostäder Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Salabostäder Aktiebolag på telefon 0224-85800.

Bolaget skall inom Sala Kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs- lägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Idag är Salabostäder Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Salabostäder Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Västmanlands län och Sala arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Salabostäder Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Salabostäder Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1991-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Salabostäder Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Eriksson, Bo Lennart -Holmqvist, Ulf Ivar Firman tecknas av en av -Eriksson, Bo Lennart -Holmqvist, Ulf Ivar i förening med -Eljansbo, Hans Åke Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Salabostäder Aktiebolag har 556352-0500 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.