HC Bulktransporter Aktiebolag

Västmanlands län

Information

HC Bulktransporter Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Sala. Det är nämligen den kommunen som HC Bulktransporter Aktiebolag finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HC Bulktransporter Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

HC Bulktransporter Aktiebolag som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1989-11-30. Men sedan 1990-01-01 så har HC Bulktransporter Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Klasbo 131, 733 91, Sala. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HC Bulktransporter Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0224-52040.

Sala arbetar för att verksamheter som HC Bulktransporter Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för HC Bulktransporter Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västmanlands län.

Bolaget skall utföra transporter av jordbruksförnödenheter och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för HC Bulktransporter Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HC Bulktransporter Aktiebolag och det är följande personer, Andersson, Nils Håkan som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Inga Carina som är född 1965 och har titeln Suppleant, Valtersson, Gustaf Daniel som är född 1968 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för HC Bulktransporter Aktiebolag är 556376-7853.