Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Sala. Det är nämligen den kommunen som Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1990-02-12. Men sedan 1990-01-01 så har Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Jugansbo 126, 733 91, Sala. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0224-52007.

Sala arbetar för att verksamheter som Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västmanlands län.

Bolaget skall bedriva sågverks-, hyvleri och jordbruksverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Olsson, Roland Olof -Snellman, Karl-Inge Åke.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag och det är följande personer, Snellman, Karl-Inge Åke som är född 1968 och har titeln VD, Snellman, Karl-Inge Åke som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Roland Olof som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Snellman, Barbro Viola som är född 1970 och har titeln Suppleant, Wiklund, Sten Yngve som är född 1945 och har titeln Revisor, Yngve Wiklund Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Rolands Såg & Hyvleri Aktiebolag är 556386-4916.