Silverhälsan Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Silverhälsan Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Sala. Det är nämligen den kommunen som Silverhälsan Aktiebolag finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Silverhälsan Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Silverhälsan Aktiebolag som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1990-05-02. Men sedan 1998-01-01 så har Silverhälsan Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Norrängsg. 4, 733 38, Sala. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Silverhälsan Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0224-15667.

Sala arbetar för att bolag som Silverhälsan Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Silverhälsan Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västmanlands län.

Bolaget skall tillhandahålla sjukvårds-, hälsovårds- samt företagshälsovårdstjänster, bedriva förvaltning och uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Silverhälsan Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Tejne, Mats John -Tejne, Mattias John.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Silverhälsan Aktiebolag och det är följande personer, Tejne, Mattias John som är född 1980 och har titeln VD, Tejne, Mattias John som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Tejne, Mats John som är född 1945 och har titeln Suppleant, Bohlin, Axel Christer som är född 1947 och har titeln Revisor, Nilsson, Lars Ove som är född 1957 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Silverhälsan Aktiebolag är 556394-6515.