Heby Anläggningsmaskiner Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Heby Anläggningsmaskiner Aktiebolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Heby Anläggningsmaskiner Aktiebolag finns. I Sala så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Heby Anläggningsmaskiner Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Heby Anläggningsmaskiner Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Heby Anläggningsmaskiner Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Heby Anläggningsmaskiner Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Bronäsg. 34, 733 36, Sala men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0224-17847.

Sala arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Heby Anläggningsmaskiner Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Heby Anläggningsmaskiner Aktiebolag har idag 556428-4114 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Heby Anläggningsmaskiner Aktiebolag

Bolaget skall idka markentreprenader, uthyrning av diverse byggmaskiner, gatsopning, grundläggningar, lastning och lossning samt därmed förenlig verksamhet.

I Heby Anläggningsmaskiner Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ottosson, Stig Gustav Ingemar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Inga-Lill Elisabeth som är född 1958 och har titeln Suppleant, Hyttberg, Hans Birger som är född 1939 och har titeln Revisor, Hans Hyttberg Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .