Fallängetorp AB

Västmanlands län

Information

Fallängetorp AB är en verksamhet som finns i Sala. I Fallängetorp AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Barrsäter, Maria Anitha Christina som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellstrand, Per Olof som är född 1951 och har titeln Suppleant, Valtersson, Gustaf Daniel som är född 1968 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Fallängetorp AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Fallängetorp AB på telefon 0224-70348.

Bolagets verksamhet är att bedriva jord- och skogsbruk, konsultverksamhet såsom hjälpa företag, myndigheter och organisationer att söka EU-bidrag och att genomföra EU-projekt och därmed förenlig verksamhet.

Idag är Fallängetorp AB av bolagstypen Aktiebolag.

Fallängetorp AB är ett av många verksamheter som finns i Västmanlands län och Sala arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Fallängetorp AB innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Fallängetorp AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1991-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Fallängetorp AB så är det följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten

Fallängetorp AB har 556430-7071 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.