CONTEGO Hårdkrom i Sala AB

Västmanlands län

Information

Bolaget ska bedriva ytbehandling av ståldetaljer genom hårdför- kromning, kemnickel och fosfatering samt därmed förenlig verksam- het.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för CONTEGO Hårdkrom i Sala AB vars verksamheterstyp är Aktiebolag.

I Sala så är CONTEGO Hårdkrom i Sala AB en av många verksamheter vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Sala arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Sala och i Västmanlands län. Redan 1994-02-07 så skapades CONTEGO Hårdkrom i Sala AB och verksamheten är har F-skattsedel CONTEGO Hårdkrom i Sala AB har haft det sedan 1994-01-01.

CONTEGO Hårdkrom i Sala AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1994-01-01

556482-3309 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Sala.

Just nu är CONTEGO Hårdkrom i Sala AB Privat, ej börsnoterat och det finns många verksamheter som är Privat, ej börsnoterat i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med CONTEGO Hårdkrom i Sala AB så går det att nå dem via telefon på 0224-16220 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom CONTEGO Hårdkrom i Sala AB är Häggström, Hans Orvar som är född 1954 och har titeln VD, Häggström, Hans Orvar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Nord, Ulf Magnus som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nord, Helge Hans-Erik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nord, Ulf Anders som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kent Olof som är född 1945 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .