Möklinta Skrottransporter Aktiebolag

Västmanlands län

Information

I Sala finns det ett Aktiebolag som heter Möklinta Skrottransporter Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Möklinta Skrottransporter Aktiebolag i Västmanlands län. Sala är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Möklinta Skrottransporter Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västmanlands län.

Sedan 1994-04-29 så har Möklinta Skrottransporter Aktiebolag varit registrerat och sedan 1994-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Möklinta Skrottransporter Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Sala.

Vill man komma i kontakt med Möklinta Skrottransporter Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Dr Westerlunds g. 18, 745 63, Enköping. Vi ni istället prata med Möklinta Skrottransporter Aktiebolag så kan ni göra det på 0224-80337.

Bolaget skall utöva sådan sund och effektiv transportsäljande verksamhet, som främjar aktieägarnas ekonomiska intressen genom att i eget namn träffa avtal om transporter samt att inom ramen för sålunda träffade avtal bereda aktieägarna och ansluta transportörer så god och lönsam sysselsättning som möjligt. Bolaget ska även utveckla nya transportlösningar, inneha materiella och personella resurser för en efftektiv transportplanering och samordna transporter mellan de aktieägare som operativt deltar i Bolagets verksamhet. Därjämte ska Bolaget, när så befinnes förenligt med verksamheten, åt aktieägarna förmedla inköp av transportredskap, drivmedel och andra förnödenheter ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Garpfalk, Bernt Peter som är född 1968 och har titeln VD, Garpfalk, Bernt Peter som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Henry Gunnar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eliasson, Jonas Bernt Ivan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Harryson, Björn Tony som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedkvist, Bo Lennart som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotBohlin, Axel Christer som är född 1947 och har titeln Revisor, Eriksson, Gunborg Elisabet som är född 1945 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Möklinta Skrottransporter Aktiebolag har 556486-8742 som sitt organisationsnummer.