Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB

Västmanlands län

Information

Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB finns. I Sala så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB har haft sedan 1995-01-01. Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB har funnits sedan och 1995-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Storg. 18, 647 30, Mariefred men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0159-10575.

Sala arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB Privat, ej börsnoterat.

Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB har idag 556512-7619 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB

Bolaget skall bedriva bensinstation, försäljning av drivmedel, biltillbehör, smörjmedel, kiosk- och tobaksvaror, livsmedel, lotter, uthyrning av kärror samt därmed förenlig verksamhet.

I Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Lars-Olov som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Christina Eva-Lotta som är född 1971 och har titeln Suppleant, Schwerin, Ulf Henrik Vallentin som är född 1946 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .