Villa Slussen i Sand Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Villa Slussen i Sand Aktiebolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Villa Slussen i Sand Aktiebolag finns. I Sala så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Villa Slussen i Sand Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Villa Slussen i Sand Aktiebolag har haft sedan 1998-01-01. Villa Slussen i Sand Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Villa Slussen i Sand Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Sand 110, 730 71, Salbohed men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0224-741060.

Sala arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Villa Slussen i Sand Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Villa Slussen i Sand Aktiebolag har idag 556557-7938 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Villa Slussen i Sand Aktiebolag

Bolaget skall bedriva behandlingsverksamhet med inriktning på social behandlingsverksamhet samt idka därmed sammanhängande verksamheter.

I Villa Slussen i Sand Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Davidsson, Lars Birger som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Norling, Pär Ingemar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Davidsson, Lars Jonas Petter som är född 1977 och har titeln Suppleant, Holmberg, Mattias som är född 1970 och har titeln Suppleant, Bohlin, Axel Christer som är född 1947 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor.