H Lyckmans El i Sala AB

Västmanlands län

Information

H Lyckmans El i Sala AB hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där H Lyckmans El i Sala AB finns. I Sala så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. H Lyckmans El i Sala AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket H Lyckmans El i Sala AB har haft sedan 1998-01-01. H Lyckmans El i Sala AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till H Lyckmans El i Sala AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Björktorp 2112 B, 733 91, Sala men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0224-16603.

Sala arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är H Lyckmans El i Sala AB Privat, ej börsnoterat.

H Lyckmans El i Sala AB har idag 556558-3555 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för H Lyckmans El i Sala AB

Bolaget skall bedriva elinstallationer, försäljning, elartiklar och övrig inom elinstallationsbranchen förenlig verksamhet.

I H Lyckmans El i Sala AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lyckman, Hans Erik Lennart som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Erik Åke som är född 1933 och har titeln Suppleant, Jakobsson, Märta Anneli Camilla som är född 1967 och har titeln Revisor, Bohlin, Axel Christer som är född 1947 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG Bohlins AB som är född och har titeln Revisor, .