LC Miljöinventering AB

Västmanlands län

Information

I Sala finns det ett Aktiebolag som heter LC Miljöinventering AB. Det finns flera verksamheter som liknar LC Miljöinventering AB i Västmanlands län. Sala är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

LC Miljöinventering AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2002-10-10 och det finns flera verksamheter som är det i Västmanlands län.

Sedan 2002-05-10 så har LC Miljöinventering AB varit registrerat och sedan 2002-10-10 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är LC Miljöinventering AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Sala.

Vill man komma i kontakt med LC Miljöinventering AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Norrbyg. 19, 733 31, Sala. Vi ni istället prata med LC Miljöinventering AB så kan ni göra det på 070-5150349.

Bolaget skall bedriva byggnads-, grund- och markarbeten, skötsel och underhåll av fastigheter. Uthyrning av verktyg och maskiner. Miljöinventeringar av fastigheter och utemiljö. Utredningar inom miljö och inneklimatområdet, skadeutredningar och teknisk mätning, kvalitetskontroll och KA-uppdrag samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Nilsson, Olof Christian som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Anders Roger som är född 1959 och har titeln Suppleant, Wiklund, Sten Yngve som är född 1945 och har titeln Revisor, Wiklund, Erik Niklas som är född 1974 och har titeln Revisorssuppleant, Yngve Wiklund Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten .

LC Miljöinventering AB har 556627-8452 som sitt organisationsnummer.