SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB

Västmanlands län

Information

SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB är ett av många bolag som finns i Sala. Det är nämligen den kommunen som SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2003-02-06.

SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 2003-01-28. Men sedan 2003-02-06 så har SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Sörsalbo, 730 71, Salbohed. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-5805355.

Sala arbetar för att bolag som SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västmanlands län.

Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, animalieproduktion, entreprenadverksamhet med jordbruksmaskiner samt kapitalplacering i värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB och det är följande personer, Aldén, Berndt Håkan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Aldén Törnblom, Anna Malin Christina som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Aldén, Inger Christina som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnblom, Stig Jonas som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordberg, Stig Torsten som är född 1943 och har titeln Revisor, Revisionsfirma T Nordberg AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för SSH Salbo-Säva-Hagby Lantbruk AB är 556638-8145.