Anders Vallingstam Åkeri AB

Västmanlands län

Information

Anders Vallingstam Åkeri AB är ett av många verksamheter som finns i Sala. Det är nämligen den kommunen som Anders Vallingstam Åkeri AB finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Anders Vallingstam Åkeri AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2003-05-15.

Anders Vallingstam Åkeri AB som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 2003-04-10. Men sedan 2003-05-15 så har Anders Vallingstam Åkeri AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Norrängsg. 20, 733 38, Sala. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Anders Vallingstam Åkeri AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0224-14836.

Sala arbetar för att verksamheter som Anders Vallingstam Åkeri AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Anders Vallingstam Åkeri AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västmanlands län.

Bolaget skall bedriva markentreprenad samt utföra transporttjänster för gods och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Anders Vallingstam Åkeri AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Anders Vallingstam Åkeri AB och det är följande personer, Vallingstam, Lars Anders Daniel som är född 1979 och har titeln VD, Vallingstam, Lars Anders Daniel som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Vallingstam, Lars Olof Andreas som är född 1976 och har titeln Suppleant, Persson, Kent Olof som är född 1945 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Anders Vallingstam Åkeri AB är 556642-6648.