Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB

Västmanlands län

Information

Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB är ett av många verksamheter som finns i Sala. Det är nämligen den kommunen som Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2004-10-14.

Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 2004-09-28. Men sedan 2004-10-14 så har Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Kopparbergsv. 64, 730 71, Salbohed. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0224-15559.

Sala arbetar för att verksamheter som Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västmanlands län.

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom elektronikutveckling och vård enligt SOL(socialtjänstlagen) samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB och det är följande personer, Johansson, Lars Martin som är född 1946 och har titeln VD, Ökvist, Lars Holger som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lars Martin som är född 1946 och har titeln Suppleant, Persson, Kent Olof som är född 1945 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Marielund Ökvist & Johansson i Sala AB är 556667-1482.