Blomsterverksta'n & Nya rum i Sala AB

Västmanlands län

Information

Blomsterverksta'n & Nya rum i Sala AB hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Sala som är den kommunen där Blomsterverksta'n & Nya rum i Sala AB finns. I Sala så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Blomsterverksta'n & Nya rum i Sala AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Blomsterverksta'n & Nya rum i Sala AB har haft sedan 2005-10-20. Blomsterverksta'n & Nya rum i Sala AB har funnits sedan och 2005-10-20 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Blomsterverksta'n & Nya rum i Sala AB så kan ni göra det genom att skicka er post till St. Torget 6, 733 30, Sala men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0224-77170.

Sala arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Blomsterverksta'n & Nya rum i Sala AB Privat, ej börsnoterat.

Blomsterverksta'n & Nya rum i Sala AB har idag 556685-8311 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanterna är den som för stunden ansvarar för Blomsterverksta'n & Nya rum i Sala AB

Bolagest skall bedriva handel med blommor, växter och heminredning och därmed förenlig verksamhet.

I Blomsterverksta'n & Nya rum i Sala AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Davidsson, Karin Teresia som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Davidsson, Linnéa Teresia som är född 1983 och har titeln Suppleant, Wengdin, Anna Eva Therése som är född 1967 och har titeln Suppleant, Valtersson, Gustaf Daniel som är född 1968 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .